Bezpieczeństwo w sieci – warsztaty

Bezpieczeństwo w sieci – warsztaty

W styczniu odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów z zakresu wyszukiwania informacji prowadzone przez bibliotekarza z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej: „Bezpieczni w sieci” dla klas IV – VI i  „Proste wyszukiwanie trudnych informacji” dla klas V – VI

Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się jak korzystać z nowo poznanych źródeł informacji elektronicznych, poznali sposoby poruszania się po Internecie oraz zagrożenia związane z Internetem. Ponadto dowiedzieli się w jaki sposób unikać tych zagrożeń i gdzie szukać pomocy, co to jest cyberprzemoc i jakie są jej konsekwencje.