TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DATA DZIEŃ GODZINA KLASA FORMA
11.09.2018r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE
09.10.2018r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
13.11.2018r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
11.12.2018r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE
22.01.2019 r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

WYWIADÓWKA
12.03.2019r. wtorek 16:30

17:00

17:00

0I- III

IV – VII

VIII

KONSULTACJE

KONSULTACJE

ZEBRANIE

09.04.2019r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
07.05.2019r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE