Działania projektowe

Działania projektowe w pierwszym roku koncentrowały się na czterech inteligencjach, które były priorytetem. Poniekąd wszystkie inteligencje były rozwijane ze względu na zajęcia, których celem było rozwijanie jednej lub więcej  inteligencji jednocześnie.

Oprócz wspólnych działań w szkole i podczas mobilności uczniów,  każda szkoła realizowała swoje dodatkowe działania.

W ciągu tego roku uczniowie rozwijali swoje inteligencje przez udział w różnych wydarzeniach, warsztatach, wystawach, konkursach i wycieczkach edukacyjnych.

 1. Rozwijanie inteligencji muzycznej 

  Działania rozwijające inteligencję muzyczną:

  – konkursy – ligi klas na ułożenie słów i zaśpiewanie piosenki o szkole 130 uczniów brało udział z klas 4-6, międzyszkolny konkurs pieśni patriotycznej (10 uczniów),

  – warsztaty w multicentrum: Dźwięki które słyszymy ,,Muzyczne instrumenty” (50 uczniów), Chopin – kolorowe klawisze (60 dzieci),

  – zajęcia cykliczne w Narodowym Forum Muzyki z muzyki nie tylko klasycznej (40 osób).

 2. Rozwijanie inteligencji językowej

 3. Rozwijanie inteligencji matematyczno – logicznej 

  Działania rozwijające inteligencję matematyczno-logiczną:

  – akcja Przerwa z tabliczką mnożenia w ramach światowego dnia tabliczki mnożenia.Tabliczka na wesoło,

  – przeprowadzono i przeanalizowano diagnozy „Sesje z plusem” (klasy 5 i 6),

  – przeprowadzono Międzynarodowy konkurs „ Kangur Matematyczny 2017” – (uczestniczyło 37 osób),

  – przygotowano i przeprowadzono X Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas czwartych „ Mecze matematyczne czwartaków” (uczestniczyły 4 drużyny),

  – udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w sudoku (10 osób),

  – udział dwóch uczennic z klasy V b w finale konkursu lingwistyki matematycznej „Wież Babel” w Instytucie Matematyki UWr.

   

 4. Rozwijanie inteligencji przyrodniczej 

  Działania rozwijające inteligencję przyrodniczą:

  – przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta,

  – całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych dla Hospicjum Dziecięcego we Wrocławiu (zebrano 262,5 kg),

  – zbiórka karmy, koców, gazet dla bezdomnych zwierząt,

  – wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach (udział uczniów klas piątych i szóstych),

  – włączenie się w akcje profilaktyczne i prozdrowotne organizowane na terenie naszej szkoły,

  – organizacja i przeprowadzenie zajęć otwartych –  Dnia Ziemi.

   

 5. Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej 

  Działania rozwijające inteligencję wizualno- przestrzenną :

  – zajęcia w Centrum Poznawczym Hali Stulecia i warsztaty z projektowania z drukarkami 3D (60) ,

  – multicentrum-zajęcia konstruktorskie (80),

  – zajęcia w domu kultury (25).

   

 6. Rozwijanie inteligencji ruchowej 

  Działania rozwijające inteligencję ruchową:

  – gra w squasha i jazda na łyżwach (wszyscy uczniowie).

   

 7. Rozwijanie inteligencji interpersonalnej 

  Działania rozwijające inteligencję interpersonalną:

  – warsztaty (60),

  – cykl zajęć otwartych w świetlicy szkolnej.

 8. Rozwijanie inteligencji intrapersonalnej 

  Działania rozwijające inteligencję intrapersonalną:

  – warsztaty.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wprowadzenie do projektu

  „Inteligencje wielorakie  wydają się pod wieloma względami szczególnym darem dzieciństwa”                                                                                                                                                   Howard Gardner   Twórcą  teorii inteligencji wielorakich ...

Zamknij