Działania projektowe

  1. Rozwijanie inteligencji muzycznej

  2. Rozwijanie inteligencji językowej

  3. Rozwijanie inteligencji matematyczno – logicznej

  4. Rozwijanie inteligencji przyrodniczej

  5. Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej

  6. Rozwijanie inteligencji ruchowej

  7. Rozwijanie inteligencji interpersonalnej

  8. Rozwijanie inteligencji intrapersonalnej

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wprowadzenie do projektu

  „Inteligencje wielorakie  wydają się pod wieloma względami szczególnym darem dzieciństwa”                                                                                                                                                   Howard Gardner   Twórcą  teorii inteligencji wielorakich ...

Zamknij