Przeczytaj poprzedni wpis:
Diagnoza profili inteligencji uczniów SP 30

Arkusz diagnozy dla kl. VI Arkusz diagnozy dla kl. III i IV

Zamknij