Informacja o strajku

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE UCZNIÓW SP30

Uprzejmie informuję, że w naszej szkole zostało przeprowadzone referendum strajkowe ZNP i Solidarności. Jego wyniki wskazują, że SP30 przystępuje do strajku z dniem 08.04.2019r.

Nauczyciele ostateczną decyzję podejmują dopiero w dniu strajku, jednak wstępna analiza pokazuje, że nie będzie możliwe zapewnienie opieki i bezpieczeństwa Państwa dzieciom.

O wszelkich zmianach organizacji pracy szkoły będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem Librusa i strony internetowej.

W imieniu całego środowiska nauczycielskiego proszę o wsparcie i wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły

Przeczytaj poprzedni wpis:
Szkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej

Zamknij