Jak dbać o bezpieczeństwo w szkole?

Jak dbać o bezpieczeństwo w szkole?

23 września uczniowie spotkali się z Instruktorem BHP – Wojciechem Szymborskim. Pan Wojtek
wyjaśnił czym jest ewakuacja oraz pomógł usystematyzować uczniowską wiedzę na temat
bezpieczeństwa w naszej szkole. Uczniowie poznali zasady oraz plan bezpiecznej ewakuacji,
dowiedzieli się gdzie w naszej szkole znajduje się miejsce zbiórki ewakuacyjnej oraz jakie są obowiązki
koordynatora. Utrwalili również zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego.
Dzieci dowiedziały się jak należy bezpiecznie spożywać posiłki w stołówce szkolnej oraz powtórzyły
zasady bezpiecznego zachowania w klasach oraz na szkolnych korytarzach. W ramach utrwalenia
zasad uczniowie mieli okazję stworzyć piękne prace plastyczne.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rakoobrona – Rozpoczynamy program

Miło nam poinformować, iż od połowy września do końca października nasza szkoła będzie realizować projekt „Rakoobrona we Wrocławiu”. Organizatorem projektu...

Zamknij