Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoczęcie roku szkolnego

ZASADY ORGANIZACJI 1 WRZEŚNIA 2020 Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy...

Zamknij