„Multiple intelligences: on the path to new minds’’

„Multiple intelligences: on the path to new minds’’

              Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Program Erasmus+

 

Cel projektu: Wdrożenie teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera w praktyczną przestrzeń edukacyjną szkoły.

Działania w projekcie: Wizyty w szkołach partnerskich, wystawy prac, warsztaty, współpraca ze specjalistycznymi instytucjami, tworzenie stron internetowych, praca nad produktami końcowymi projektu.

Grupa docelowa: Uczniowie w wieku 6-12 lat, nauczyciele, rodzice.

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu.

Partnerzy: Szkoły Podstawowe w:  Antalya/Turcja, Livorno/Włochy, Saloniki/Grecja, Porto/Portugalia

 

Termin realizacji:  01.09.2016 – 31.08.2018

 

 

Wprowadzenie do projektu

Międzynarodowe spotkania / Transnational meetings 

Diagnoza profili inteligencji uczniów SP nr 30 – kl. I-VI

Działania projektowe

Wizyty partnerskie

Produkty – rezultaty

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Uwaga Rodzice!  RODZICE UCZNIÓW KLAS I-VII KUPUJĄ TYLKO PODRĘCZNIKI DO RELIGII. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI DLA WSZYSTKICH KLAS I-VII SĄ FINANSOWANE PRZEZ PAŃSTWO.    ...

Zamknij