Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Wanda Włodarczyk
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Jolanta Ostryżniuk
PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska
PSYCHOLOG mgr Olga Kurnatowska
PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Trzosek
LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch
BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY
mgr Anna Słowik (kierownik)
mgr Anna Stachura
mgr inż. Magdalena Kozłowska
mgr Małgorzata Jaranowska
mgr Karolina Hałas
mgr Jolanta Król
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Małgorzata Urbanek KLASA I A
mgr Barbara Albin KLASA I B
mgr Aleksandra Habuda KLASA II A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek KLASA II B
mgr Lidia Jasińska KLASA III
KLASY IV – VIII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr inż. Magdalena Kozłowska – wych. klasy IV A informatyka
mgr Grażyna Grzegorczyk – wych. klasy IV B język polski
mgr Michał Matusz – wych. klasy IV C historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy V A język angielski
mgr Beata Misiak – wych. klasy V B język polski, informatyka
mgr Magdalena Maćkowiak – wych. klasy V C język polski
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy VI A język polski, historia
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy VI B plastyka
mgr Edyta Markowska – wych. klasy VII A język angielski
mgr Maria Grudniewska – wych. klasy VII B przyroda, geografia
mgr Małgorzata Brzezińska – wych. klasy VIII A matematyka
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy VIII B matematyka
mgr Jolanta Ostryżniuk historia, język polski
mgr Anna Jaszek biologia
mgr Lidia Bukowska fizyka
mgr Jadwiga Ekert język niemiecki
mgr Sylwia Banaś chemia
mgr Mariusz Blecharz wychowanie fizyczne
mgr Kamil Domagalski wychowanie fizyczne
mgr Agata Sudoł wychowanie fizyczne
mgr Agata Chilmanowicz technika
mgr Anna Raźniak edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Dembiński muzyka
mgr Aleksandra Paluch religia
mgr Alicja Gębarowska religia