Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Wanda Włodarczyk

wwlodarczyk@sp30.wroclaw.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Beata Misiak

bmisiak@sp30.wroclaw.pl

PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska

ekaczkowska@sp30.wroclaw.pl

PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Trzosek

ktrzosek@sp30.wroclaw.pl

LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch

apaluch@sp30.wroclaw.pl

BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin

ezapalowska-gieranin@sp30.wroclaw.pl

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY
mgr Anna Słowik (kierownik)

aslowik@sp30.wroclaw.pl

mgr Anna Stachura

astachura@sp30.wroclaw.pl

mgr inż. Magdalena Kozłowska

mkozlowska@sp30.wroclaw.pl

mgr Małgorzata Jaranowska

mjaranowska@sp30.wroclaw.pl

mgr Karolina Hałas

khalas@sp30.wroclaw.pl

mgr Jolanta Król

jkrol@sp30.wroclaw.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Lidia Jasińska

ljasinska@sp30.wroclaw.pl

KLASA I A
mgr Małgorzata Urbanek

murbanek@sp30.wroclaw.pl

KLASA II A
mgr Barbara Albin

balbin@sp30.wroclaw.pl

KLASA II B
mgr Aleksandra Habuda

ahabuda@sp30.wroclaw.pl

KLASA III A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek

ghryniewiecka-dudek@sp30.wroclaw.pl

KLASA III B
KLASY IV – VIII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy IV A

jpawlak@sp30.wroclaw.pl

matematyka
mgr inż. Magdalena Kozłowska – wych. klasy V A

mkozlowska@sp30.wroclaw.pl

informatyka
mgr Jolanta Ostryżniuk – wych. klasy V B

jostryzniuk@sp30.wroclaw.pl

język polski
mgr Michał Matusz – wych. klasy V C

mmatusz@sp30.wroclaw.pl

historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy VI A

ekaras@sp30.wroclaw.pl

język angielski
mgr Małgorzata Brzezińska – wych. klasy VI B

mbrzezinska@sp30.wroclaw.pl

matematyka
mgr Antonina Gadomska – wych. klasy VI C

agadomska@sp30.wroclaw.pl

język polski
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy VII A

dzralko@sp30.wroclaw.pl

język polski, historia
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy VII B

mjaranowska@sp30.wroclaw.pl

plastyka
mgr Edyta Markowska – wych. klasy VIII A

emarkowska@sp30.wroclaw.pl

język angielski
mgr Maria Grudniewska – wych. klasy VIII B

mgrudniewska@sp30.wroclaw.pl

przyroda, geografia
mgr Jolanta Ostryżniuk

jostryzniuk@sp30.wroclaw.pl

historia, język polski
mgr Anna Jaszek

ajaszek@sp30.wroclaw.pl

biologia
mgr Lidia Bukowska

lbukowska@sp30.wroclaw.pl

fizyka
mgr Jadwiga Ekert

jekert@sp30.wroclaw.pl

język niemiecki
mgr Sylwia Banaś

sbanas@sp30.wroclaw.pl

chemia
Mariusz Blecharz

mblecharz@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Kamil Domagalski

kdomagalski@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Agata Sudoł

asudol@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Marta Mazgaj

mmazgaj@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Agata Chilmanowicz

achilmanowicz@sp30.wroclaw.pl

technika
mgr Anna Raźniak

arazniak@sp30.wroclaw.pl

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Chlewicki

kchlewicki@sp30.wroclaw.pl

muzyka
mgr Aleksandra Paluch

apaluch@sp30.wroclaw.pl

religia
mgr Iwona Piniasz

ipiniasz@sp30.wroclaw.pl

religia
Ewa Waśko

ewasko@sp30.wroclaw.pl

religia