Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Wanda Włodarczyk
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Jolanta Ostryżniuk
PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska
PSYCHOLOG mgr Olga Kurnatowska
LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch
BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY
mgr Anna Słowik (kierownik)
mgr Anna Stachura
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Ireneusz Kuś
mgr Dagmara Borowska
mgr Małgorzata Jaranowska
mgr Danuta Sochaj
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Jolanta Król KLASA „0”
mgr Aleksandra Habuda KLASA I A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek KLASA I B
mgr Lidia Jasińska KLASA II
mgr Małgorzata Urbanek KLASA III A
mgr Izabela Albrychiewicz KLASA III B
mgr Barbara Albin KLASA III C
KLASY IV – VII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy IV A język angielski
mgr Beata Misiak – wych. klasy IV B informatyka, język polski
mgr Magdalena Maćkowiak – wych. klasy IV C język polski
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy V A historia, język polski
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy V B plastyka
mgr Edyta Markowska – wych. klasy VI A język angielski
mgr Maria Grudniewska – wych. klasy VI B geografia, przyroda
mgr Małgorzata Brzezińska – wych. klasy VII A matematyka
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy VII B matematyka
mgr Jolanta Ostryżniuk historia, język polski
mgr Katarzyna Dalecka matematyka
mgr Agnieszka Wróbel biologia, chemia
mgr Lidia Bukowska fizyka
mgr Jadwiga Ekert język niemiecki
mgr Michał Matusz historia
mgr Mariusz Blecharz wychowanie fizyczne
mgr Kamil Domagalski wychowanie fizyczne
mgr Marta Mazgaj wychowanie fizyczne
mgr inż. Magdalena Kozłowska informatyka
mgr Agata Chilmanowicz technika
mgr Ireneusz Kuś muzyka
mgr Aleksandra Paluch religia
mgr Alicja Gębarowska religia