Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Wanda Włodarczyk
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Beata Misiak
PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska
PSYCHOLOG mgr Olga Kurnatowska
PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Trzosek
LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch
BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY
mgr Anna Słowik (kierownik)
mgr Anna Stachura
mgr inż. Magdalena Kozłowska
mgr Małgorzata Jaranowska
mgr Karolina Hałas
mgr Jolanta Król
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Małgorzata Urbanek KLASA I A
mgr Barbara Albin KLASA I B
mgr Aleksandra Habuda KLASA II A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek KLASA II B
mgr Lidia Jasińska KLASA III
KLASY IV – VIII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy IV A matematyka
mgr inż. Magdalena Kozłowska – wych. klasy V A informatyka
mgr Jolanta Ostryżniuk – wych. klasy V B język polski
mgr Michał Matusz – wych. klasy V C historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy VI A język angielski
mgr Małgorzata Brzezińska – wych. klasy VI B matematyka
mgr Antonina Gadomska – wych. klasy VI C język polski
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy VII A język polski, historia
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy VII B plastyka
mgr Edyta Markowska – wych. klasy VIII A język angielski
mgr Maria Grudniewska – wych. klasy VIII B przyroda, geografia
mgr Jolanta Ostryżniuk historia, język polski
mgr Anna Jaszek biologia
mgr Lidia Bukowska fizyka
mgr Jadwiga Ekert język niemiecki
mgr Sylwia Banaś chemia
Mariusz Blecharz wychowanie fizyczne
mgr Kamil Domagalski wychowanie fizyczne
mgr Agata Sudoł wychowanie fizyczne
mgr Marta Mazgaj wychowanie fizyczne
mgr Agata Chilmanowicz technika
mgr Anna Raźniak edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Chlewicki muzyka
mgr Aleksandra Paluch religia
mgr Alicja Gębarowska religia
mgr Iwona Piniasz religia
Ewa Waśko religia