Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Wanda Włodarczyk
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Jolanta Ostryżniuk
PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska
PSYCHOLOG mgr Olga Kurnatowska
LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch
BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Barbara Albin KLASA III C
mgr Izabela Albrychiewicz KLASA III B
mgr Aleksandra Habuda KLASA I A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek KLASA I B
mgr Lidia Jasińska KLASA II
mgr Jolanta Król KLASA „0”
mgr Małgorzata Urbanek KLASA III A
KLASY IV – VII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Mariusz Blecharz wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Brzezińska – wych. klasy VII A matematyka
mgr Lidia Bukowska fizyka
mgr Agata Chilmanowicz technika
mgr Katarzyna Dalecka matematyka
mgr Kamil Domagalski wychowanie fizyczne
mgr Jadwiga Ekert język niemiecki
mgr Alicja Gębarowska religia
mgr Maria Grudniewska – wych. klasy VI B geografia, przyroda
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy V B plastyka
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy IV A język angielski
mgr inż. Magdalena Kozłowska informatyka
mgr Ireneusz Kuś muzyka
mgr Magdalena Maćkowiak – wych. klasy IV C język polski
mgr Edyta Markowska – wych. klasy VI A język angielski
mgr Michał Matusz historia
mgr Marta Mazgaj wychowanie fizyczne
mgr Beata Misiak – wych. klasy IV B informatyka, język polski
mgr Jolanta Ostryżniuk historia, język polski
mgr Aleksandra Paluch religia
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy VII B matematyka
mgr Agnieszka Wróbel biologia, chemia
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy V A historia, język polski