Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły.

Dyrektor szkoły – mgr Wanda Włodarczyk
Wicedyrektor szkoły – mgr Jolanta Ostryżniuk

 

Pedagog – mgr Ewa Kaczkowska
Psycholog – mgr Olga Kurnatowska
Logopeda – mgr Aleksandra Paluch
Bibliotekarz – mgr Ewa Zapałowska – Gieranin
J. polski: mgr Dorota Żrałko, mgr Grażyna Grzegorczyk, mgr Jolanta Ostryżniuk
J. angielski: mgr Elżbieta Karaś, mgr Edyta Markowska
Historia: mgr Grażyna Grzegorczyk, mgr Jolanta Ostryżniuk
Matematyka: mgr Joanna Pawlak, mgr Małgorzata Brzezińska
Przyroda:  mgr Maria Grudniewska
Technika: mgr Agata Chilmanowicz
Informatyka: mgr inż. Magdalena Kozłowska
Plastyka: mgr Małgorzata Jaranowska
Muzyka: mgr Ireneusz Kuś
W-F: mgr Elżbieta Zeganek, mgr Kamil Domagalski, mgr Mariusz Blecharz
Religia: mgr Alicja Gębarowska, mgr Aleksandra Paluch
Edukacja wczesnoszkolna: mgr Izabela Albrychiewicz, mgr Danuta Sochaj, mgr Lidia Jasińska, mgr Aleksandra Habuda, mgr Małgorzata Urbanek, mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek, mgr Jolanta Król, mgr Barbara Albin
Świetlica szkolna: mgr Anna Słowik, mgr Dagmara Borowska, mgr Anna Wychowaniec
Sekretariat: Anna Łazunda – Wierzgacz
Pielęgniarka: Stanisława Nowakowska