W roku szkolnym 2019/2020 koszt obiadu wynosi 6,00 zł.

(resztę kosztów pokrywa dofinansowanie z gminy)

Płatne do 25 dnia każdego miesiąca z góry

(opłatę za wrzesień należy uiścić do dnia 13.09.2019r.!)

 

KWOTA DO ZAPŁATY:

Wrzesień 19 x 6 zł = 114 zł

Październik 23 x 6 zł = 138 zł

Listopad 20 x 6 zł = 120 zł

Grudzień 15 x 6 zł = 90 zł

Styczeń 21 x 6 zł = 126 zł

Luty 10 x 6 zł = 60 zł

Marzec 22 x 6 zł = 132 zł

Kwiecień 18 x 6 zł = 108 zł

Maj 20 x 6 zł  = 120 zł

Czerwiec 18 x 6 zł = 108 zł

 

Wpłaty za obiad należy dokonywać na konto szkoły według wzoru:

Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław

 

Nr konta:

62 1020 5226 0000 6102 0418 3299

 

Tytułem:

imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc – obiad

 

Odwoływanie obiadów odbywa się w formie pisemnej na adres mailowy:

kierownikswietlicy-sp30@wp.pl 

lub poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym do p. kierownik świetlicy Anny Słowik,

najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego.