PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodnicząca RR:

Monika Widera

 

Zastępcy przewodniczącej:

Joanna Krawczyk – Góralska

Monika Pyczak

Katarzyna Szubarczyk

Magdalena Zagrobelna

 

Skarbnik RR:

Jolanta Kordowiak

 

Kontakt mailowy do prezydium RR: rrsp30@gmail.com – prosimy pisać do nas w każdej sprawie związanej ze szkołą. Jesteśmy po to, aby reprezentować rodziców w kontakcie z Dyrekcją oraz nauczycielami SP 30.

 

INFORMACJA O SKŁADCE NA FUNDUSZ UCZNIOWSKI (DAWNA NAZWA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW)

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dalsze wsparcie naszych działań. Chcemy podkreślić, że wszystkie pieniądze, które zbiera Rada Rodziców wracają do uczniów naszej szkoły.

Poniżej podajemy informację o sposobach dokonywania wpłaty.
SKŁADKA NA FUNDUSZ UCZNIOWSKI w ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Rada Rodziców SP nr 30 uchwaliła wysokość minimalną dobrowolnej składki w roku 2017/2018 na kwotę 40,00 zł. Niemniej jednak, każda kwota jest ważna, i jeśli ten wydatek jest dla Państwa zbyt duży, prosimy wpłacić kwotę, na którą Was stać. Również wyższa kwota będzie mile widziana. Mogą Państwo rozłożyć składkę na raty lub zaproponować termin wpłaty. Rodzice posiadający więcej niż jedno dziecko w naszej szkole, są zwolnieni z opłaty za każde kolejne dziecko. Prosimy tylko o przekazanie takiej informacji skarbnikowi klasy lub zaznaczenie tej informacji na przelewie.
Mają Państwo dwie możliwości wpłaty:
1.    Na konto założone przez prezydium Rady Rodziców – Bank Credit Agricole, nr konta: 75 1940 1076 6572 3847 0000 0000. Wpłaty na koto muszą być opisane wg schematu: składka RR/FUNDUSZ UCZNIOWSKI/ klasa/ imię i nazwisko ucznia, np. składka RR/FUNDUSZ UCZNIOWSKI / I A / Jan Kowalski.
2.    Gotówką do skarbnika klasowego, który przekaże wpłatę skarbnikowi Rady Rodziców lub wpłaci bezpośrednio składkę od klasy na ww. konto Rady Rodziców.
Wszelkie płatności są dokonywane bezpośrednio z konta bankowego, aby zachować jak największą przejrzystość przepływów. Członkowie RR otrzymują również co miesiąc arkusz rozliczeniowy wpłat i wydatków, aby  móc dokładnie śledzić jak gospodarujemy zbieranymi środkami.


Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!