PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Przewodnicząca RR: Monika Widera
Zastępca RR: Janusz Michałowski
Skarbnik RR: Jolanta Kordowiak
Sekretarz RR: Marta Pieczonka
e-mail: rrsp30@gmail.com

Otrzymujecie Państwo co miesiąc arkusz rozliczeniowy wpłat i wydatków,
żebyście mogli  dokładnie śledzić jak gospodarujemy
zbieranymi środkami.

 

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na dalsze wsparcie naszych działań.
Poniżej podajemy informację o sposobach dokonywania wpłaty.
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW w ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Rada Rodziców SP nr 30 uchwaliła wysokość minimalną dobrowolnej składki w roku 2015/2016 na kwotę 40,00 zł. Niemniej jednak, każda kwota jest ważna, i jeśli ten wydatek jest dla Państwa zbyt duży, prosimy wpłacić kwotę, na którą Was stać. Również wyższa kwota będzie mile widziana. Mogą Państwo rozłożyć składkę na raty lub zaproponować termin wpłaty. Rodzice posiadający więcej niż jedno dziecko w naszej szkole, są zwolnieni z opłaty za każde kolejne dziecko. Prosimy tylko o przekazanie takiej informacji skarbnikowi klasy lub zaznaczenie tej informacji na przelewie.
Mają Państwo dwie możliwości wpłaty:
1.    Na konto założone przez prezydium Rady Rodziców – Bank Credit Agricole, nr konta: 75 1940 1076 6572 3847 0000 0000. Wpłaty na koto muszą być opisane wg schematu: składka RR/ klasa/ imię i nazwisko ucznia, np. składka RR/ I A / Jan Kowalski.
2.    Gotówką do skarbnika klasowego, który przekaże wpłatę skarbnikowi Rady Rodziców lub wpłaci bezpośrednio składkę od klasy na ww. konto Rady Rodziców.
Wszelkie płatności będą dokonywane bezpośrednio z założonego konta, aby zachować jak największa przejrzystość przepływów.
Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!

Kontakt mailowy do prezydium RR: rrsp30@gmail.com