Rozpoczęcie roku szkolnego

ZASADY ORGANIZACJI 1 WRZEŚNIA 2020

  1. Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie (z wyłączeniem klas pierwszych, które mogą przyjść z jednym rodzicem/opiekunem prawnym).
  3. Uczniowie oraz rodzice klas pierwszych wchodzą do budynku szkoły z zakrytymi ustami i nosem.
  4. Uczniowie klas I-III oraz IVb wchodzą wejściem głównym, uczniowie klas V – VIII oraz IVa wejściem bocznym (od strony małego boiska) i wchodzą od razu na 1 lub 2 piętro.
  5. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
  6. Uczniowie zwolnieni są z zakrywania ust i nosa po zajęciu miejsca w salach lekcyjnych.
  7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  8. Jeśli pogoda pozwoli, rozpoczęcie odbędzie się na boisku szkolnym, a po nim uczniowie z wychowawcą udadzą się do sal.
  9. W przypadku deszczu, uczniowie od razu będą szli z wychowawcą do klas.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

godzina 9.00 –  klasy VII – VIII

godzina 9.30 –  klasy IV – VI

godzina 10.00 – klasy I – III

 

Przydział sal:

Ia – sala 11

Ib – sala 9

IIa – sala 12

IIIa – sala 10

IIIb – stołówka

IVa – sala 19

IVb – sala 26

Va – sala 36

VIa – sala 21

VIb – sala 20

VIc – sala 32

VIIa – sala 29

VIIb – sala 39

VIIc – sala 38

VIIIa – sala 30

VIIIb – sala 31

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że na naszej stronie w zakładce Dokumenty jest możliwość pobrania druku karty zapisu do świetlicy szkolnej na rok szkolny...

Zamknij