Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO I KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY I UZUPEŁNIENIE O KOPIĘ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY.  15.06. – 10.07.2020

DO GODZ. 15.00

ZŁOŻENIE WNIOSKU DO SZKOŁY DWUJĘZYCZNEJ, ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO, ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO, ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁÓW WYMAGAJĄCYCH OD KANDYDATÓW SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI,  A TAKŻE SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE SPORTOWE. 15.06. – 22.06.2020
W WYŻEJ WYMIENIONYCH SZKOŁACH SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH, KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNYCH. 23.06. – 07.07.2020
ZŁOŻENIE KOPII ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 31.07. – 04.08.2020
PODANIE DO WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFOWANYCH DO SZKOŁY. 12.08. 2020
ZŁOŻENIE W SZKOLE, DO KTÓREJ KANDYDAT ZOSTAŁ PRZYJĘTY ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMIN ORAZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO JEŚLI JEST WYMAGANE 13.08. – 18.08.2020
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH 19.08.2020

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty także w tym postępowaniu rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rekrutacja do kl. I na rok szkolny 2020/2021

Poniżej lista kandydatów przyjętych do kl. I i wykaz wolnych miejsc: Lista kandydatów przyjętych do kl. I na rok szkolny...

Zamknij