Międzynarodowe spotkania / Transnational meetings

Turcja/Antalya, październik 2016 r.

Polska/Wrocław 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Działania projektowe

Rozwijanie inteligencji muzycznej Rozwijanie inteligencji językowej Rozwijanie inteligencji matematyczno - logicznej Rozwijanie inteligencji przyrodniczej Rozwijanie inteligencji wizualno - przestrzennej Rozwijanie inteligencji ruchowej Rozwijanie inteligencji interpersonalnej...

Zamknij