„Twoje dane, Twoja sprawa” – informacje o programie

#TwojeDaneTwojaSprawa

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 30 przystąpiła do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wydawać by się mogło, że sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy, nie sprzyja rozpoczynaniu nowych programów czy projektów, że zdalna edukacja nie pozwala na wprowadzanie nowych inicjatyw. Nic bardziej mylnego. Program TDTS jest tym bardziej istotny, że nasi uczniowie siłą rzeczy spędzają teraz dużo więcej czasu online. Warto więc wykorystać każdą sposobność, aby uświadamiać im potrzebę ochrony swojej tożsamości.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

 

Ulotka informacyjna o programie edukacyjnym Twoje dane – Twoja sprawa

Korzyści z udziału w programie edukacyjnym Twoje dane – Twoja sprawa

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoczęcie roku szkolnego

ZASADY ORGANIZACJI 1 WRZEŚNIA 2020 Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy...

Zamknij