Ważna informacja o półkoloniach

Informujemy ze zostały wolne miejsca na półkolonie dla uczniów spoza SP 30. Zapisy odbędą się 23 maja w godz. 16.00-17.30 w korytarzu przy sekretariacie szkoły.
Przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 23.05.2018 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek Rady Rodziców przy SP 30 do 31.05.2018 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 31.05.2018 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników. Termin zapłaty obowiązujący uczniów z SP 30 to 18.05.2018 r.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Życzenia świąteczne

Zamknij