zmiana terminu zebrania!

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zebrania – odbędzie się ono we wtorek 14.05.2019 r. Prosimy o obecność, ponieważ wychowawcy klas zapoznają Państwa z proponowanymi ocenami końcoworocznymi.

Przeczytaj poprzedni wpis:
2 maja 2019 r.

Przypominamy, że w związku z odpracowaniem zajęć w sobotę 27.04.2019 r. dzień 2.05.2019 r. jest dniem wolnym - szkoła będzie...

Zamknij