Certyfikaty Promocji Zdrowia „Rakoobrona” i „Lekki Tornister”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza szkoła zdobyła certyfikaty ukończenia dwóch programów w dziedzinie promocji zdrowia, które realizowaliśmy w naszej placówce w miesiącach wrzesień – październik: Certyfikat „Rakoobrona”, Certyfikat „Lekki Tornister”. Cieszymy się bardzo i składamy wielkie podziękowania dla Uczniów oraz Nauczycieli, którzy przyczynili się do zrealizowania powyższych programów.

 

Kilka słów o programach.

Program “Rakoobrona” jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną prowadzoną od wiosny 2014 roku i skierowaną do ogółu społeczeństwa, w szczególności do młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat. Celem programu jest budowanie świadomości prozdrowotnej, poprawa zdrowia wśród młodych ludzi poprzez promowanie profilaktyki onkologicznej oraz aktywizacja uczniów do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Program miał uświadamiać, że dzięki odpowiedniej, wczesnej profilaktyce można zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Hasłem kampanii jest: najlepszy czas na działanie jest teraz!

Nasza szkoła należąca do wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, od września realizowała program „Rakoobrona we Wrocławiu”. Wychowawcy klas 7-8,  Panie: Dorota Żrałko, Edyta Markowska, Mariola Grudniewska na podstawie materiałów otrzymanych od Fundacji Rosa przeprowadziły zajęcia tematyczne, w których chętnie uczestniczyli uczniowie. Efektem zajęć było wykonanie plakatów, broszur, ulotek informacyjnych. W całej szkole przez miesiąc wrzesień i październik widniały tablice informacyjne z pracami uczniów. Każdy odwiedzający szkołę mógł zapoznać się z tak ważną dla nas wszystkich tematyką. Pani Ania Stachura, nasz szkolny koordynator ds. Promocji Zdrowia, opracowała na podstawie prac uczniów „Poradnik Rakoobrony – 30-tka informuje, przestrzega, uczy”. 

http://sp30.wroclaw.pl/rakoobrona-30-tka-informuje-przestrzega-uczy-poradnik/

 

Program “Lekki Tornister”: od 2011 Fundacja Rosa realizuje projekt „Lekki Tornister”, przypominając, jak istotna jest edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki wad postawy. Celem projektu jest budowanie świadomości prozdrowotnej z zakresu profilaktyki wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków uczniów będących przyczyną wad postawy. Nasza szkoła w miesiącach wrzesień – październik podejmowała czynne działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych. Wysyłaliśmy gazetki informacyjne opracowane przez Panią Angelikę Jakowczuk-Gołacką skierowane do rodziców i opiekunów dzieci wczesnoszkolnych – by kontrolowali zawartość tornistrów, do nauczycieli – by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników. Pani ElżbIeta Karaś oraz Mariola Grudniewska przeprowadziły zajęcia tematyczne w klasach 4-6, uczniowie wykonali plakaty, które posłużyły jako tablice informacyjne. W ramach projektu odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci pod hasłem „Rodzina w formie, wyprostuj się: zdrowo żyć, zdrowym być – ćwiczenia i zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”. Poprowazone przez Panie: Annę Stachurę, Annę Słowik, Karolinę Hałas.

http://sp30.wroclaw.pl/zajecia-otwarte-rodzina-w-formie-wyprostuj-sie/

W klasach 1-8 zorganizowano tydzień ćwiczeń śródlekcyjnych, który poprowadziła Pani Anna Stachura. Tydzień trzymaj się prosto

http://sp30.wroclaw.pl/lekki-tornister-tydzien-trzymaj-sie-prosto/

Uczniowie klasy 5 zaproponowali ćwiczenia dla każdego, razem z Panią Anią Stachurą opracowali przewodnik „Garść pomysłów na zdrowy kręgosłup”. O poprawność ćwiczeń zadbała Pani Agata Sudoł.

http://sp30.wroclaw.pl/2456-2/

 

Obydwa projekty odbywały się w ramach zadania publicznego „organizacja i realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w 2019 roku”. Program jest finansowany przez Miasto Wrocław.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyniki międzyświetlicowego konkursu plastycznego „Drzewo w czterech porach roku”

Z przyjemnością informujemy, że międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. "Drzewo w czterech porach roku" został rozstrzygnięty. W wyniku głosowania, jury składające się...

Zamknij