TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DATA DZIEŃ GODZINA KLASA FORMA
10.09.2019r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE
08.10.2019r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
12.11.2019r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
10.12.2019r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE
28.01.2020 r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

WYWIADÓWKA
10.03.2020r. wtorek 16:30

17:00

17:00

0I- III

IV – VII

VIII

KONSULTACJE

KONSULTACJE

ZEBRANIE

07.04.2020r. wtorek 16:30

17:00

I – III

IV – VIII

KONSULTACJE
19.05.2020r. wtorek 16:30

17:30

I – III

IV – VIII

ZEBRANIE