W tej zakładce znajdują się potrzebne Wam informacje.
Zawsze możecie tutaj zajrzeć w poszukiwaniu informacji dotyczących sprawdzianu ósmoklasisty lub informacji związanych z Ligą Klas.