Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU 2020r.

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU

 

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU 2019r.

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – podpisanie umowy

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – rozstrzygnięcie postępowania

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP:

strona 1

strona 2

strona 3

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU 2018r.

Oferty wykonawców

Wybór wykonawcy usług restauracyjnych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia