Rekrutacja do kl. I na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl

14.05 – 20.05.2021 r. w godz. 8.00 – 15.00

Złożenie w szkole I-go wyboru ZGŁOSZENIA LUB WNIOSKU podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumentami.

01.06.2021 r. od godz. 12.00

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

01 – 02.06.2021 r. 8.00 – 15.00

Składanie przez rodziców ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce w postaci pisemnego oświadczenia.

07.06.2021 r. od godz. 10.00

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Niezwłocznie Powiadomienie obwodowej szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole.

 

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE, JEŚLI SZKOŁA DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI
14 – 15.06.2021 r. 8.00 – 15.00 Złożenie zgłoszenia lub wniosku podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi załącznikami.
21.06.2021 r. Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.
21 – 22.06.2021 r. 8.00 – 15.00 Składanie przez rodziców ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce w postaci pisemnego oświadczenia.
24.06.2021 r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
31.08.2021 r. Lista dzieci przyjętych do klas I w podziale na klasy.

W tym roku nie wydajemy haseł kandydatom, którzy będą brać udział w rekrutacji do szkół podstawowych.

Rodzic rejestruje wniosek za pomocą:
a) nr PESEL oraz imienia i nazwiska kandydata
b) nr innego dokumentu, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci – w przypadku cudzoziemców

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ferie zimowe we Wrocławiu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, nadchodzi czas ferii i miasto Wrocław przygotowało ofertę ferii on-line we współpracy z Aquaparkiem, Halą Stulecia,...

Zamknij