Zapraszamy do zapoznania się z kadrą pedagogiczną naszej szkoły

DYREKTOR SZKOŁY mgr Beata Misiak

bmisiak@sp30.wroclaw.pl

WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr Małgorzata Brzezińska

mbrzezinska@sp30.wroclaw.pl

PEDAGOG mgr Ewa Kaczkowska

ekaczkowska@sp30.wroclaw.pl

PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Trzosek

ktrzosek@sp30.wroclaw.pl

LOGOPEDA mgr Aleksandra Paluch

apaluch@sp30.wroclaw.pl

BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Zapałowska – Gieranin

ezapalowska-gieranin@sp30.wroclaw.pl

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY
mgr Anna Słowik (kierownik)

aslowik@sp30.wroclaw.pl

mgr Anna Stachura

astachura@sp30.wroclaw.pl

mgr inż. Magdalena Kozłowska

mkozlowska@sp30.wroclaw.pl

mgr Małgorzata Jaranowska

mjaranowska@sp30.wroclaw.pl

mgr Karolina Hałas

khalas@sp30.wroclaw.pl

mgr Jolanta Król

jkrol@sp30.wroclaw.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Aleksandra Habuda

ahabuda@sp30.wroclaw.pl

KLASA I A
mgr Grażyna Hryniewiecka-Dudek

ghryniewiecka-dudek@sp30.wroclaw.pl

KLASA I B
mgr Lidia Jasińska

ljasinska@sp30.wroclaw.pl

KLASA II A
mgr Małgorzata Urbanek

murbanek@sp30.wroclaw.pl

KLASA III A
mgr Barbara Albin

balbin@sp30.wroclaw.pl

KLASA III B
KLASY IV – VIII
NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Edyta Markowska – wych. klasy IV A

emarkowska@sp30.wroclaw.pl

język angielski
mgr Marta Mazgaj – wych. klasy IV B

mmazgaj@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Joanna Pawlak – wych. klasy V A

jpawlak@sp30.wroclaw.pl

matematyka
mgr inż. Magdalena Kozłowska – wych. klasy VI A

mkozlowska@sp30.wroclaw.pl

informatyka
mgr Jolanta Ostryżniuk – wych. klasy VI B

jostryzniuk@sp30.wroclaw.pl

historia, język polski
mgr Michał Matusz – wych. klasy VI C

mmatusz@sp30.wroclaw.pl

historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Karaś – wych. klasy VII A

ekaras@sp30.wroclaw.pl

język angielski
mgr Mariusz Blecharz – wych. klasy VII B

mbrzezinska@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Maćkowiak – wych. klasy VII C

agadomska@sp30.wroclaw.pl

język polski
mgr Dorota Żrałko – wych. klasy VIII A

dzralko@sp30.wroclaw.pl

język polski, historia
mgr Małgorzata Jaranowska – wych. klasy VIII B

mjaranowska@sp30.wroclaw.pl

plastyka
mgr Beata Misiak – dyrektor

bmisiak@sp30.wroclaw.pl

język polski
mgr Małgorzata Brzezińska – wicedyrektor

mbrzezinska@sp30.wroclaw.pl

matematyka, informatyka
mgr Maria Gruniewska

mgrudniewska@sp30.wroclaw.pl

przyroda, geografia
mgr Anna Jaszek

ajaszek@sp30.wroclaw.pl

biologia
mgr Lidia Bukowska

lbukowska@sp30.wroclaw.pl

fizyka
mgr Jadwiga Ekert

jekert@sp30.wroclaw.pl

język niemiecki
mgr Sylwia Banaś

sbanas@sp30.wroclaw.pl

chemia
mgr Kamil Domagalski

kdomagalski@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Agata Sudoł

asudol@sp30.wroclaw.pl

wychowanie fizyczne
mgr Agata Chilmanowicz

achilmanowicz@sp30.wroclaw.pl

technika
mgr Andrzej Kijewski

akijewski@sp30.wroclaw.pl

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Chlewicki

kchlewicki@sp30.wroclaw.pl

muzyka
mgr Aleksandra Paluch

apaluch@sp30.wroclaw.pl

religia
mgr Alicja Kowal

akowal@sp30.wroclaw.pl

religia