W roku szkolnym 2020/2021 koszt obiadu wynosi 6,00 zł.

(resztę kosztów pokrywa dofinansowanie z gminy)

Płatne do 25 dnia każdego miesiąca z góry

KWOTA DO ZAPŁATY:

Wrzesień 18 x 6 zł = 108 zł

Październik 22 x 6 zł = 132 zł

Listopad 20 x 6 zł = 120 zł

Grudzień 16 x 6 zł = 96 zł

Styczeń 9 x 6 zł = 54 zł

Luty 20 x 6 zł = 120 zł

Marzec 23 x 6 zł = 138 zł

Kwiecień 18 x 6 zł = 108 zł

Maj 19 x 6 zł  = 114 zł

Czerwiec 18 x 6 zł = 108 zł

 

Wpłaty za obiad należy dokonywać na konto szkoły według wzoru:

Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław

 

Nr konta:

62 1020 5226 0000 6102 0418 3299

 

Tytułem:

imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc – obiad

 

Odwoływanie obiadów odbywa się w formie pisemnej na adres mailowy:

kierownikswietlicy-sp30@wp.pl 

lub poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym do p. kierownik świetlicy Anny Słowik,

najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedzającego.

Harmonogram obiadów dla klas I-III