WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ‎SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30

‎Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły i wspiera ją w działaniach wychowawczo-opiekuńczych oraz dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. Cała kadra zapewnia dzieciom fachową opiekę. Pracujący w świetlicy pedagodzy stosują bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści i sposobów organizacji, co umożliwia rozwój wielostronnej, twórczej aktywności ucznia. Pedagodzy świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentów. Każdego dnia dzieci znajdują dla siebie coś ciekawego. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci spędzają jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu – na szkolnym placu zabaw oraz na boisku szkolnym. Świetlica organizuje konkursy wewnętrzne, z których prace są eksponowane na holu szkoły. Uczniowie biorą też udział w konkursach międzyświetlicowych.

Nasza Świetlica posiada następujące warunki lokalowe:

  • Główna sala nr 9 do zabaw, zajęć tematycznych
  • Mała sala nr 28 do zajęć twórczych


Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30 – 17:00. Jest przeznaczona dla uczniów klas I-VIII. Opiekę nad uczniami sprawuję kadra nauczycieli:

  • mgr Karolina Hałas
  • mgr Małgorzata Jaranowska
  • mgr Magdalena Kozłowska
  • mgr Jolanta Król
  • mgr Anna Słowik
  • mgr Anna Stachura
  • mgr Agata Sudoł

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o naszej świetlicy (w menu „Świetlica”):

Opracowanie strony: Anna Stachura